Privacy statement LESSA


Voor LESSA is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. LESSA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van LESSA, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens

LESSA verwerkt persoonsgegevens van o.a. docenten, scholen, culturele instellingen (verder in dit document te noemen: docenten) en cursisten wanneer deze contact hebben met LESSA. Wanneer een docent een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door LESSA en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) cursisten worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de 'match' met een potentiële docent te maken.

LESSA kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers, LESSA kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van LESSA te factureren aan de gebruiker.

Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel docenten als cursisten door LESSA worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van LESSA of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar: info@LESSA.nl.

Beoordelingen

Op de website van LESSA komen review en beoordelingen voor waarin cursisten, docenten en de uitvoering van lessen, cursussen en workshops beoordelen. LESSA kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een docent een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de docent aan LESSA verzoeken om de beoordeling te verwijderen. LESSA zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

LESSA en andere websites

Op de site treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. LESSA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van LESSA dan kunt u deze sturen naar: info@LESSA.nl

Wijzigingen

LESSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van LESSA.

Opgemaakt 1 januari 2015

Volg Lessa.nl

Google+